Algemene Voorwaarden

Welkom bij KIDDOS Toys Club Nederland! De website en diensten van KIDDOS Toys Club Nederland worden geleverd door de VOF KIDDOS Toys Club NL ("KIDDOS Toys Club",”KIDDOS”, "wij" "ons" of "onze").

De VOF KIDDOS Toys Club is geregistreerd bij de KvK in Utrecht onder nummer 82611556 en geregistreerd door de Belastingdienst met BTW-nummer NL862538580B01.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de kiddostoysclub.nl website (de "website") en alle diensten die door KIDDOS Toys Club worden geleverd via de Website inclusief onze periodieke product- en cadeauservice en verkoop van (gebruikt) speelgoed (gezamenlijk de "Services").

KIDDOS Toys Club biedt een abonnementsservice voor periodieke bezorging van speelgoed en gerelateerde producten voor uw kind of als cadeau aan anderen. Toegang tot de website, gebruik van de diensten en aankoop van de producten is onderhevig aan deze algemene voorwaarden van KIDDOS Toys Club die beschikbaar zijn op de website.

Acceptatie van voorwaarden

Door onze website te gebruiken of u te abonneren op onze diensten, geeft u aan dat u de algemene voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. Lees ze aandachtig en regelmatig, aangezien ze mogelijk zijn veranderd sinds uw laatste bezoek. 

De meest recente versie van deze voorwaarden kan worden bekeken op www.kiddostoysclub.nl/voorwaarden

Reikwijdte van de service

KIDDOS Toys Club onderhoudt deze website als een service aan de gebruiker die de website bezoekt onder deze algemene voorwaarden. We kunnen deze website, de voorwaarden, prijsstelling en/of de services geheel of gedeeltelijk wijzigen, opschorten of stopzetten, op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. De website kan ook periodiek niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud of storing van computerapparatuur of om andere redenen.

Website inhoud

De inhoud kan typografische fouten, andere onopzettelijke fouten of onnauwkeurigheden bevatten. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de inhoud, beschrijvingen of specificaties van producten of diensten, of andere informatie zonder verplichting om enige kennisgeving van dergelijke wijzigingen te doen.

U mag inhoud die beschikbaar is op deze website of via de Services bekijken, kopiëren, downloaden en afdrukken, onder de volgende voorwaarden:

De inhoud mag uitsluitend worden gebruikt voor interne informatieve doeleinden. Geen enkel deel van deze website of de inhoud ervan mag worden gereproduceerd of verzonden in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren en opnemen voor enig ander doel.

De inhoud mag niet worden gewijzigd.

Copyright-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen mogen niet worden verwijderd.

Registratie, lidmaatschap en verkoop

Om een KIDDOS Toys Club abonnement te starten, kunt u zich als lid registreren op onze website. Om u te registreren, hoeft u enkel de voornaam van uw kind, uw adresgegevens en uw geldige e-mailadres opgeven om uw inlogprofiel te maken. Alle informatie die u aan KIDDOS Toys Club verstrekt, worden volgens de AVG bewaard en behandeld. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens via de accountpagina op de website of door een bericht te sturen naar info@kiddostoysclub.nl

Om (tweedehands) producten aan te schaffen via de webshop module, kunt u zich registreren als gebruiker of een bestelling plaatsen als eenmalige bezoeker. Om u te registreren kunt u uw adresgegevens en uw geldige e-mailadres opgeven om uw inlogprofiel te maken. Alle informatie die u aan KIDDOS Toys Club verstrekt, worden volgens de AVG bewaard en behandeld. U bent verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens via de accountpagina op de website of door een bericht te sturen naar info@kiddostoysclub.nl

Als geregistreerde gebruiker van KIDDOS Toys Club gaat u ermee akkoord om e-mails te ontvangen waarin speciale aanbiedingen worden gepromoot. We kunnen u van tijd tot tijd onze nieuwsbrief sturen. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van speciale promoties of onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar info@kiddostoysclub.nl of door u uit te schrijven zoals aangegeven in de toepasselijke e-mailcorrespondentie.

Levering, bezorggebied en vakantie

Als geabonneerd KIDDOS Toys Club-lid bezorgen of sturen we u elke maand of twee maanden een pakket met een andere selectie speelgoed voor uw kind. Elke periode van uw abonnement zal de selectie van speelgoed veranderen. Dienovereenkomstig kan KIDDOS Toys Club niet garanderen dat speelgoed dat in een bepaald tijdsbestek beschikbaar is, in een volgend tijdsbestek wél beschikbaar zal zijn.

Door te registreren gaat u akkoord om de maandelijkse abonnementskosten te betalen voor de producten die iedere periode van één of twee maanden aan u geleverd zullen worden.

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het bezorggebied zonder verplichting om enige kennisgeving van dergelijke wijzigingen te doen. Als u op een plek woont die niet meer in het bezorggebied valt, kunt u besluiten om uw abonnement voortijdig te bëeindigen, zonder dat daar extra kosten aan zitten. Besluit u wél lid te blijven van KIDDOS Toys Club, brengen wij daar eventueel extra verzendkosten voor in rekening. Uiteraard gaat dit in goed overleg.

Mocht u tijdens een wissel-dag op vakantie of op reis zijn, kunt u in overleg met KIDDOS Toys Club besluiten om uw huidige speelgoed pakket een langere periode in huis te houden. Wij geven in dit geval éénmalig een korting van 50% op de extra maand.

Facturering, incassos en betalingen

De prijs van de diensten en/of goederen is vóór levering volledig verschuldigd. We werken samen met betalingspartner Mollie, dit is ook de naam die u op uw afschrift kan zien. Op alle abonnementen die via KIDDOS worden afgesloten is een maandelijkse betaling van toepassing die via een incasso wordt geïnd.

De datum van de incasso is de dag van de maand waarop u het lidmaatschap heeft afgesloten. De bezorgdatum loopt niet altijd gelijk met de incasso. Aan het einde van uw abonnementsperiode wordt het abonnement automatisch verlengd, telkens met een periode van één (Deluxe) of twee (Basic) maanden. De opzegtermijn ná de afgesproken abonnementsperiode bedraagt één maand. Nadat een incasso is ingestart, kan deze niet worden teruggedraaid.

We gebruiken een externe betalingsdienst. Wij verwijzen u voor de voorwaarden van en de mogelijkheden tot betaling naar de Algemene Voorwaarden van Mollie. Door uw gegevens in te voeren, verleent u KIDDOS Toys Club en betalingspartner Mollie het recht om uw informatie op te slaan en te verwerken bij de externe betalingsdienst, die van tijd tot tijd kan veranderen; u gaat ermee akkoord dat KIDDOS Toys Club niet verantwoordelijk is voor eventuele tekortkomingen van de derde partij om dergelijke informatie adequaat te beschermen.

Als er naar uw mening een onterechte incasso heeft plaatsgevonden, neemt u dan contact met ons op. Wij verzoeken u met klem de betaling NIET te storneren. De administratiekosten die aan ons worden doorberekend door Mollie voor een stornering zijn € 7,50 excl BTW. In het geval van een onterechte stornering berekenen wij de administratiekosten aan u door.

Alle financiële zaken met betrekking tot uw informatie zijn onderworpen aan de voorwaarden van de externe betalingsdienstaanbieder: https://www.mollie.com/nl/user-agreement U erkent dat we de betalingsdienst van derden kunnen wijzigen en uw informatie kunnen verplaatsen naar andere serviceproviders die uw informatie versleutelen met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL) of andere vergelijkbare beveiligingstechnologie.

Herroeping en opzeggen lidmaatschap

U hebt het recht om binnen een termijn van veertien dagen vanaf de levering van uw eerste tas met speelgoed of ander product, zonder opgave van redenen, de overeenkomst te herroepen. U betaalt dan wel voor het aantal dagen dat u gebruik heeft gemaakt van de reeds geleverde tas speelgoed. Om de levering en een betalingsverplichting van de volgende tas en eventuele aanvullende producten te voorkomen, dient u vóór de deadline de overeenkomst te herroepen. De verzendkosten voor het terugzenden van de tas zijn voor eigen rekening.

Voor het herroepen van de overeenkomst dien u te mailen naar info@kiddostoysclub.nl.
We werken er hard aan om u als lid tevreden te stellen. U kunt uw lopende lidmaatschap annuleren via de accountpagina op de website of door ons een e-mail te sturen naar info@kiddostoysclub.nl Als u uw lidmaatschap annuleert vóór het einde van een bestaande abonnementsperiode, er is geen restitutie voor de niet-gebruikte maanden.

Aan het einde van uw abonnementsperiode wordt het abonnement automatisch verlengd, telkens met een periode van één (Deluxe) of twee (Basic) maanden. De opzegtermijn ná de afgesproken abonnementsperiode bedraagt één maand. Nadat een incasso is ingestart, kan deze niet worden teruggedraaid.

Kwijtgeraakt en beschadigd speelgoed

Al het speelgoed blijft eigendom van KIDDOS Toys Club. In het geval van kwijtgeraakte onderdelen of speelgoed moet u de vervangingskosten voor dat onderdeel of speelgoed betalen. U ontvangt een onderdelenlijst met de vervangingswaarde van elk onderdeel. Als u dit van tevoren aan ons meldt, krijgt u 25% korting op de vervangingswaarde.

We brengen geen kosten in rekening voor beschadigd speelgoed, tenzij het overduidelijk is dat het speelgoed verkeerd is gebruikt, opzettelijk is beschadigd (bijvoorbeeld tekenen op het speelgoed) of is beschadigd door nalatigheid (bijvoorbeeld waterschade). 

In het geval van moedwillig beschadigde onderdelen, kan KIDDOS Toys Club u verplichten het gehele set te vergoeden. Als u de schade van tevoren aan ons meldt, krijgt u 25% korting op de vervangingswaarde.

Beperking aansprakelijkheid

In geen geval zal KIDDOS Toys Club of haar eigenaar of werknemers aansprakelijk zijn voor een gebruiker van de website en/of service voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of andere schade, geleden door het gebruik of misbruik van de gehuurde producten of de website of informatie verkregen via de website.

Wij sturen u enkele dagen voor de bezorging de onderdelenlijsten van het speelgoed. Het is op dat moment aan u om te beoordelen of uw kind(eren) daar veilig mee kunnen spelen. Zodra u bevestigt dat u het betreffende speelgoed wil huren, ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik bij u als ouders en/of begeleiders. Begeleid uw kind(eren) in het spel.

U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF HET SPEELGOED GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK DOOR UW KIND.

Opmerkingen van gebruikers, feedback, reviews & andere uitingen

Wanneer u, op eigen verzoek dan wel op ons verzoek, opmerkingen stuurt per social media of anderszins, gaat u ermee akkoord dat we op elk moment opmerkingen die u naar ons doorstuurt, zonder beperking mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en op een ander medium kunnen gebruiken. Wij zijn niet verplicht om opmerkingen vertrouwelijk te houden, een vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen of om op eventuele opmerkingen te reageren.

U gaat ermee akkoord dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op enig recht van derden, inclusief copyright, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of enig computervirus of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Service of een gerelateerde website zou kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders, of ons of derden anderszins misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. 

U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

We kunnen, maar zijn niet verplicht om inhoud te controleren, bewerken of verwijderen die naar eigen goeddunken onwettig, aanstootgevend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze voorwaarden.

Vrijwaring

Door deze website, onze diensten of geleverde producten te gebruiken, stemt u ermee in om KIDDOS Toys Club te vrijwaren, onschadelijk te houden en te beschermen tegen claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden en alle kosten en uitgaven van verdediging, inclusief advocaten en vergoedingen die direct of indirect voortvloeien uit een claim van een derde partij die ontstaat in verband met het gebruik van deze website, diensten of producten door u of een andere persoon die toegang heeft tot de website met uw inlogaccount voor leden.
Minderjarigen

De services van KIDDOS Toys Club zijn alleen beschikbaar voor en mogen alleen worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder die wettelijk bindende contracten kunnen sluiten onder de toepasselijke wetgeving. Personen onder de 18 jaar kunnen deze service alleen gebruiken in samenwerking met en onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. In dit geval is de volwassene de gebruiker en is verantwoordelijk voor alle activiteiten, abonnees en kopers.

Veiligheid

Wanneer u zich registreert om deel te nemen aan KIDDOS Toys Club-services op deze website, kan het zijn dat u een login-ID moet instellen. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw login en wachtwoord tegen ongeoorloofd gebruik en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen). 

U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u van mening bent dat uw login of wachtwoord zonder uw toestemming is of kan worden gebruikt, zodat passende actie kan worden ondernomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het niet beveiligen van uw login en wachtwoord.

Garanties en beperkte aansprakelijkheid 


We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de dienst nauwkeurig of betrouwbaar zijn. U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd onze diensten voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de diensten op elk moment kunnen annuleren zonder u hiervan op de hoogte te stellen. U gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat uw gebruik van of het niet kunnen gebruiken van de diensten op eigen risico is. De diensten en alle producten die via onze diensten aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd ‘zoals ze zijn’ en ‘zoals beschikbaar’ voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval zijn wij, gelieerde ondernemingen, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, bestraffende, speciale, of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, maar niet beperkt tot gederfde winst, gederfde inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins van uw gebruik van een van de services of producten die met de service zijn verkregen, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in enige inhoud, of verlies of schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de dienst, zelfs als ze op de hoogte zijn gesteld van hun mogelijkheid. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, is in dergelijke staten of rechtsgebieden onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.
In geen geval zal KIDDOS Toys Club of haar eigenaren aansprakelijk zijn voor een gebruiker van de website en/of service voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of andere schade, geleden door het gebruik of misbruik van de gehuurde/gekochte producten of de website of informatie verkregen via de website.

Vrijwaring

Door deze website, onze diensten of geleverde producten te gebruiken, stemt u ermee in om KIDDOS Toys Club te vrijwaren, onschadelijk te houden en te beschermen tegen claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden en alle kosten en uitgaven van verdediging, inclusief advocaten en vergoedingen die direct of indirect voortvloeien uit een claim van een derde partij die ontstaat in verband met het gebruik van deze website, diensten of producten door uzelf of een andere persoon die toegang heeft tot de website met uw inlogaccount voor leden.

Niet tevreden

Wij doen er alles aan om u als abonnee tevreden te houden! Mocht u niet tevreden zijn, laat het ons dan per e-mail weten. Dan proberen wij onderling tot een oplossing te komen. Wil u toch een klacht indienen? Dan kan u deze sturen naar: info@kiddostoysclub.nl. Wij behandelen uw klacht binnen 14 werkdagen. Mochten wij niet in staat zijn om aan deze termijn te voldoen, zullen wij u hiervan per e-mail tussentijds op de hoogte brengen.
Vermeld in u klacht de volgende gegevens:
- naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres,
- reden en beschrijving waarop de klacht betrekking heeft,
- de datum waarop de schriftelijke klacht is verzonden,
- eventuele foto’s die de klacht verduidelijken

Verboden gebruik

Naast andere verboden zoals uiteengezet in onze voorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) anderen te verzoeken om onwettige handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om internationale, federale, provinciale of staatsverordeningen, regels, wetten of lokale verordeningen te schenden; (d) om inbreuk te maken op of inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die op een of andere manier zal of kan worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of het internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor elk obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de onze diensten of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van onze diensten of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van een van de verboden toepassingen.

Overige bepalingen

Op alle overeenkomsten tussen KIDDOS Toys Club en de klant, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst niet rechtsgeldig zijn of worden, dan blijven de overige bepalingen gewoon geldig. In dat geval komt in plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude zoveel als mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en/of doelstelling.

© 2020 KIDDOS. Alle rechten voorbehouden.
Algemene voorwaarden
shopping-cartfacebook-squareyoutube-squareinstagram