Algemene Voorwaarden

Welkom bij KIDDOS Toys Club Nederland! De website en diensten van KIDDOS Toys Club Nederland worden geleverd door de VOF KIDDOS Toys Club NL ("KIDDOS Toys Club",”KIDDOS”, "wij" "ons" of "onze").

De VOF KIDDOS Toys Club is geregistreerd bij de KvK in Utrecht onder nummer 82611556 en geregistreerd door de Belastingdienst met BTW-nummer NL862538580B01.

Deze algemene voorwaarden regelen uw toegang tot en gebruik van de kiddostoysclub.nl website (de "website") en alle diensten die door KIDDOS Toys Club worden geleverd via de Website inclusief onze maandelijkse product- en cadeauservice (gezamenlijk de "Services").

KIDDOS Toys Club biedt een abonnementsservice voor maandelijkse bezorging van speelgoed en gerelateerde producten voor uw kind of als cadeau aan anderen. Toegang tot de website, gebruik van de diensten en aankoop van de producten is onderhevig aan deze algemene voorwaarden en het privacybeleid van KIDDOS Toys Club dat beschikbaar is op de website

Acceptatie van voorwaarden

Door onze website te gebruiken of u te abonneren op onze diensten, geeft u aan dat u de algemene voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert. Lees ze aandachtig, aangezien ze mogelijk zijn veranderd sinds uw laatste bezoek. De meest recente versie van deze voorwaarden kan worden bekeken op www.kiddostoysclub.nl/voorwaarden

Reikwijdte van de service

KIDDOS Toys Club onderhoudt deze website als een service aan de gebruikers die de website bezoeken onder deze algemene voorwaarden. U bent verantwoordelijk voor het verkrijgen van apparatuur en internetservices die nodig zijn om toegang te krijgen tot onze website en voor het betalen van vergoedingen voor de apparatuur en service die u selecteert. We kunnen deze website of de services geheel of gedeeltelijk wijzigen, opschorten of stopzetten, op elk moment en om welke reden dan ook, zonder voorafgaande kennisgeving. De website kan ook periodiek niet beschikbaar zijn vanwege onderhoud of storing van computerapparatuur of om andere redenen.

Content op de website

 

Gebruikers hebben een persoonlijk, niet-overdraagbaar, niet-exclusief recht op toegang tot en gebruik van de inhoud van deze website volgens deze voorwaarden. De term "inhoud" betekent alle informatie, tekst, afbeeldingen, gegevens, links, software of ander materiaal dat toegankelijk is via de website of services, of deze nu door ons is gemaakt of door een andere persoon is verstrekt voor weergave op de website of via de services.

De inhoud kan typografische fouten, andere onopzettelijke fouten of onnauwkeurigheden bevatten. We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in documentnamen en inhoud, beschrijvingen of specificaties van producten of diensten, of andere informatie zonder verplichting om enige kennisgeving van dergelijke wijzigingen te doen.

U mag inhoud die beschikbaar is op deze website of via de Services bekijken, kopiëren, downloaden en afdrukken, onder de volgende voorwaarden:

De inhoud mag uitsluitend worden gebruikt voor interne informatieve doeleinden. Geen enkel deel van deze website of de inhoud ervan mag worden gereproduceerd of verzonden in welke vorm dan ook, elektronisch of mechanisch, inclusief fotokopiëren en opnemen voor enig ander doel.

De inhoud mag niet worden gewijzigd.

Copyright-, handelsmerk- en andere eigendomsvermeldingen mogen niet worden verwijderd.

Niets op deze website mag worden geïnterpreteerd als het verlenen, impliciet, uitstel of anderszins, van een licentie of recht om deze website of enige inhoud die op deze website wordt weergegeven te gebruiken door middel van framing of anderszins, behalve: (a) zoals uitdrukkelijk toegestaan ​​door deze gebruiksvoorwaarden; of (b) met onze voorafgaande schriftelijke toestemming of de toestemming van een derde partij die mogelijk het handelsmerk of copyright van materiaal dat op deze website wordt weergegeven, bezit.

Registratie & lidmaatschap

Om uw lopende KIDDOS Toys Club maandabonnement te starten, kunt u zich als lid registreren op onze website. Om u te registreren, kunt u informatie over uw kind, uw verzendgegevens en uw geldige e-mailadres opgeven om uw inlogprofiel te maken. Alle informatie die u aan KIDDOS Toys Club verstrekt is onderworpen aan het privacybeleid van KIDDOS Toys Club. U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw gegevens via de accountpagina op de website of door een bericht te sturen naar [email protected]

Als geregistreerde gebruiker van KIDDOS Toys Club gaat u ermee akkoord om e-mails te ontvangen waarin speciale aanbiedingen worden gepromoot. We kunnen u van tijd tot tijd onze maandelijkse nieuwsbrief sturen. U kunt zich afmelden voor het ontvangen van speciale promoties of onze nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar [email protected] of door u uit te schrijven zoals aangegeven in de toepasselijke e-mailcorrespondentie.

Levering

Als geabonneerd KIDDOS Toys Club-lid bezorgen of sturen we u elke maand of twee maanden een pakket met een andere selectie speelgoed voor uw kind. Elke periode van uw abonnement zal de selectie van speelgoed veranderen. Dienovereenkomstig kan KIDDOS Toys Club niet garanderen dat speelgoed dat in een bepaald tijdsbestek beschikbaar is, in een volgend tijdsbestek beschikbaar zal zijn.

Door te registreren gaat u akkoord om de maandelijkse abonnementskosten te betalen voor de producten die elke maand aan u geleverd zullen worden.

Billing and Payments

De prijs van de diensten en/of goederen is vóór levering volledig verschuldigd. We werken samen met betalingspartner Mollie, dit is ook de naam die u op uw afschrift zal zien. Wij verwijzen u voor de voorwaarden van en de mogelijkheden tot betaling naar de Algemene Voorwaarden van Mollie.
We gebruiken een externe betalingsdienst. 

Door uw gegevens in te voeren, verleent u KIDDOS Toys Club en betalingspartner Mollie het recht om uw informatie op te slaan en te verwerken bij de externe betalingsdienst, die van tijd tot tijd kan veranderen; u gaat ermee akkoord dat KIDDOS Toys Club niet verantwoordelijk is voor eventuele tekortkomingen van de derde partij om dergelijke informatie adequaat te beschermen.


Als er naar uw mening een onterechte incasso heeft plaatsgevonden, neemt u dan contact met ons op. Wij verzoeken u met klem de betaling NIET te storneren. De administratiekosten die aan ons worden doorberekend door Mollie voor een stornering zijn € 7,50 excl BTW. In het geval van een onterechte stornering berekenen wij de administratiekosten aan u door.

Alle financiële zaken met betrekking tot uw informatie zijn onderworpen aan de voorwaarden van de externe betalingsdienstaanbieder: https://www.mollie.com/nl/user-agreement U erkent dat we de betalingsdienst van derden kunnen wijzigen en uw informatie kunnen verplaatsen naar andere serviceproviders die uw informatie versleutelen met behulp van Secure Socket Layer-technologie (SSL) of andere vergelijkbare beveiligingstechnologie.

Lidmaatschap opzeggen

We werken er hard aan om u als lid tevreden te stellen. U kunt uw lopende lidmaatschap annuleren via de accountpagina op de website of door ons een e-mail te sturen naar [email protected] Als u uw lidmaatschap annuleert vóór het einde van een bestaande abonnementsperiode, er is geen restitutie voor de niet-gebruikte maanden.

Tenzij u uw abonnement of lidmaatschap opzegt vóór het einde van uw dan lopende abonnementsperiode, wordt uw abonnement automatisch verlengd voor een extra abonnementsperiode van dezelfde duur. Tussendoor opzeggen ná de eerste abonnementsperiode is mogelijk met een opzegtermijn van 1 maand.

Alle annuleringsverzoeken die na de eerste dag na een Abonnementsperiode worden ontvangen, zijn van toepassing op de volgende Abonnementsperiode.

We kunnen uw lidmaatschap zonder kennisgeving beëindigen voor gedrag dat naar onze mening in strijd is met deze Algemene voorwaarden of ons beleid, onze zakelijke belangen schaadt of voor een inactief account.

Verloren speelgoed

Al het speelgoed blijft eigendom van KIDDOS Toys Club. In het geval van laatste onderdelen of speelgoed moet u de vervangingskosten voor dat onderdeel of speelgoed betalen. U ontvangt een onderdelenlijst met de vervangingswaarde van elk onderdeel.

Beschadigd Speelgoed

We brengen geen kosten in rekening voor beschadigd speelgoed, tenzij het overduidelijk is dat het speelgoed verkeerd is gebruikt, opzettelijk is beschadigd (bijvoorbeeld tekenen op het speelgoed) of is beschadigd door nalatigheid (bijvoorbeeld waterschade).

Beperkte aansprakelijkheid

In geen geval zal KIDDOS Toys Club of haar eigenaar of werknemers aansprakelijk zijn voor een gebruiker van de website en/of service voor enige directe, indirecte, speciale, incidentele of andere schade, geleden door het gebruik of misbruik van de gehuurde producten of de website of informatie verkregen via de website.

Wij sturen u enkele dagen voor de bezorging de onderdelenlijsten van het speelgoed. Het is op dat moment aan u om te beoordelen of uw kind(eren) daar veilig mee kunnen spelen. Zodra u bevestigt dat u het betreffende speelgoed wil huren, ligt de verantwoordelijkheid voor het gebruik bij u als ouders en/of begeleiders. Begeleid uw kind(eren) in het spel.

Vrijwaring

Door deze website, onze diensten of geleverde producten te gebruiken, stemt u ermee in om KIDDOS Toys Club te vrijwaren, onschadelijk te houden en te beschermen tegen claims, schade, verliezen, aansprakelijkheden en alle kosten en uitgaven van verdediging, inclusief advocaten en vergoedingen die direct of indirect voortvloeien uit een claim van een derde partij die ontstaat in verband met het gebruik van deze website, diensten of producten door u of een andere persoon die toegang heeft tot de website met uw inlogaccount voor leden.
Minderjarigen

De services van KIDDOS Toys Club zijn alleen beschikbaar voor en mogen alleen worden gebruikt door personen van 18 jaar en ouder die wettelijk bindende contracten kunnen sluiten onder de toepasselijke wetgeving. Personen onder de 18 jaar kunnen deze service alleen gebruiken in samenwerking met en onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. In dit geval is de volwassene de gebruiker en is verantwoordelijk voor alle activiteiten, abonnees en kopers.

Veiligheid

Wanneer u zich registreert om deel te nemen aan KIDDOS Toys Club-services op deze website, kan het zijn dat u een login-ID moet instellen. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw login en wachtwoord tegen ongeoorloofd gebruik en u bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden op uw account (inclusief maar niet beperkt tot financiële verplichtingen). 

U stemt ermee in om ons onmiddellijk op de hoogte te stellen als u van mening bent dat uw login of wachtwoord zonder uw toestemming is of kan worden gebruikt, zodat passende actie kan worden ondernomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade veroorzaakt door het niet beveiligen van uw login en wachtwoord.

Disclaimer 

U BENT ZELF VERANTWOORDELIJK OM TE BEPALEN OF HET SPEELGOED GESCHIKT IS VOOR GEBRUIK DOOR UW KIND.

In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade veroorzaakt door uw gebruik van de producten of uw vertrouwen op informatie in enige inhoud op deze website. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT UW ENIGE EN UITSLUITENDE VERHAALSMOGELIJKHEID DIE VOORTVLOEIT UIT OF IN VERBAND ZET MET ENIG PRODUCT, ZIJN VERVANGING OF EEN CREDIT NAAR EEN ANDERE MAANDELIJKSE VERZENDING IS, IN DE BESCHRIJVING VAN KIDDOS TOYS.

BEHALVE ZOALS UITDRUKKELIJK HIERIN WORDEN GELEVERD, WORDEN ALLE GELEVERDE PRODUCTEN EN ALLE TEKSTEN, AFBEELDINGEN EN ANDERE INFORMATIE OP OF TOEGANKELIJK VAN DEZE WEBSITE ZONDER ENIGE GARANTIE, ZONDER UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIE. VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. SPECIFIEK, MAAR ZONDER BEPERKING, KIDDOS TOYS CLUB GEEFT GEEN GARANTIE DAT: (i) DE INFORMATIE DIE BESCHIKBAAR IS OP DEZE WEBSITE GEEN FOUTEN HEEFT; (ii) DE PRODUCTEN OF DIENSTEN ZIJN NIET DEFECT; (iii) DE FUNCTIES OF DIENSTEN (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT MECHANISMEN VOOR HET DOWNLOADEN EN UPLOADEN VAN INHOUD) DIE DOOR DEZE WEBSITE WORDEN GELEVERD, ZIJN ONONDERBROKEN, VEILIG OF ZONDER FOUTEN; (iv) DEFECTEN ZULLEN WORDEN GECORRIGEERD, OF (v) DEZE WEBSITE OF DE SERVER (S) DIE DEZE BESCHIKBAAR MAAKT ZIJN VRIJ VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN.

© 2020 KIDDOS. Alle rechten voorbehouden.
Algemene voorwaarden
facebook-squareyoutube-squareinstagram